Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní strategie

Obchodní strategie firmy Osvětlení Praha je základním popisem praktického naplňování Vize a Mise společnosti.

Definuje detailně cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Předepisuje charakter podnikání na jednotlivých trzích a tržních segmentech a definuje jednotlivé procesy v rámci rozšířeného marketingového mixu 7P.

Product/Produkt – nabízíme co nejlepší produkty na trhu

Place/Místo – zajišťujeme dostupnost produktů a řešení pro zákazníka

Price/Cena – usilovně dbáme o co nejlepší poměr cena/kvalita

Promotion/Propagace – optimalizujeme náklady na reklamu a výstavy

People/Lidé – lidské zdroje považujeme za primární zdroj úspěchu firmy

Process/Procesy – trvale zlepšujeme procesy ve prospěch zákazníka

Planning/Plánování – plánováním eliminujeme rizika náhlých změn

Základním a prvořadým cílem obchodní strategie firmy Osvětlení Praha je vybudování takového obchodního vztahu, ze kterého vzejde pouze nadšený a věrný zákazník.

Proto usilovně a trvale zlepšujeme všechny obchodní, servisní a logistické procesy, aby vedly k nadstandardnímu a dlouhodobému uspokojení potřeb našich zákazníků při dodávkách jednotlivých produktů i komplexních řešení.

 

Tuzemský trh

 

 

Trh České republiky je pro naši firmu základním, domácím a nejdůležitějším trhem.

Na tomto trhu je lokalizováno sídlo firmy, centrální sklad a realizace produktových dodávek, dodávek komplexních řešení, firemní e-shop, řešení servisních a reklamačních procesů a prodejního a poprodejního servisu.

Český trh je strategicky nejdůležitějším trhem a je rovněž pokryt nejhustší sítí prodejních zástupců a autorizovaných distributorů. 

 

V České republice je pokrytí trhu zajišťováno sítí lokálních partnerů při současné možnosti využití dodávek hlavně komplexního charakteru přímo z centrály firmy.

V tuzemsku je rozvěž možno využít firemního e-shopu.

Regionální pokrytí je postaveno na základě krajových celků, přičemž některé kraje mohou být sdruženy do pokrytí jedním distribučním partnerem.

Získávání a obsluhu klientů v tuzemsku zajišťují také agenti a interní prodejní zástupci firmy.

 

Zahraniční trhy

 

 

Mezi nejdůležitější zahraniční trhy patří trhy Slovenska a Německa.

Na těchto trzích je firma Osvětlení Praha reprezentována lokálními distribučními partnery.

V rámci přijaté distribuční politiky jsou na obsluhované zahraniční trhy dodávána rovněž komplexní řešení.

Zahraniční neexklusivní partneři mohou pro nákupy jednotlivých produktů využít firemního e-shopu. 

 

V zahraničí probíhá prodej prostřednictvím určených distribučních partnerů. Jedná se převážně o prodej jednotlivých produktů nebo elektronických dílů, přičemž prodej komplexních řešení je prováděn z centrály firmy po dohodě s národním distributorem.

 

Distribuční strategie

 

 

Distribuční strategie spočívá hlavně ve výběru co nejvíce kvalifikovaných distribučních partnerů pro jednotlivé regiony České republiky a partnerů pro zahraniční trhy.

Distributoři jsou pravidelně proškolováni a testováni ze znalostí dodávaného sortimentu, aby byli schopni poskytnou zákazníkům špičkové služby a servisní zázemí.

Pro každý trh je přijata národní distribuční politika se stanovením systému pokrytí trhu, provádění servisních a logistických operací a realizací dohodnuté cenové politiky.

Cena

1994990
11994990
4 položek celkem
Zpět do obchodu