Zpět do obchodu

Registrace

O nás

Historie

Podnikání v oboru světelné techniky záhájil majitel firmy v roce 2013, kdy byla LED technologie ještě na začátku svého raketového vzestupu.2013 - Založení týmu odborníků, zaměřených na úspory v komerčních a průmyslových provozech. V nabídce LED produkty uznávaného dovozce. Počet zaměstnanců 5.

​2014 - Rozšíření týmu obchodních zástupců a pokrytí celé ČR. Otevření kanceláří v Praze. Rozšíření prodůktové nabídky , zastoupení tří přímích výrobců a dvou dovozců.

2015 - Otevření vlastních webů: www.toplux.cz  s nabídkou nejprodávanějších LED produktů a www.osvp.cz se zaměřením na klientský servis a komplexní pokrytí potřeb klienta. Rozšíření firmy o montážní tým a projektové oddělení.

2016 – Vlastní zakázková výroba osvětlení, rozšíření produktové nabídky průmyslového a pouličního osvětlení, spolupráce s firmou se zaměřením na dotace, rozšíření zázemí firmy o skladové prostory a navázání velkoobchodní spolupráce  s desítkami firem ve stavebnictví.

2017 – Otevření prodejny  TopLux.cz, Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9 - Libeň. Profesionální poradenství v oblasti energetických úspor. Vlastní produktová řada LED produktů.

 

2018 - rozšíření prodejní nabídky na 1.500 druhů nabízených druhů produktů, realizace velkých zakázek pro zvučné české firmy, rozšíření našeho PROFI týmu o další zapálení odborníky, výroba svítidel na zakázku, dle požadovaných parametrů.

 

2019 - více než 63.000 kusů prodaného osvětlení a téměř 7.000 spokojených zákazníků. Ikonické zakázky na českém a slovenském trhu. Rozšíření nabídky o nejnovější technologická řešení a rozšíření realizačního týmu.

 

2020 - velké rozšížení naší internetové nabídky a celkové vylepšení online prostředí pro naše zákazníky na e-shopu www.toplux.cz

Navázání stálé spolupráce s kuchyňskými a nábytkovými firmami z širokého okolí. Otevření B2B velkoobchodního prostředí pro firemní klientelu. Koncem roku velké stěhování firmi na současnou adresu TOPLUX, Krátkého 211/2, 190 00 Praha - Vysočany.

V tomto roce již téměř 20.000 vyřízených objednávek a více něž 152.000 prodaných produktů.

 

2021 - vybavení Showroomu a prezentačních tabel na prodejně, dalčí velké rozšíření nabízeného sortimentu na více nez 2.200 druhů produktů, zaskladnění prodejny pro okamžitého pokrytí většiny poptávek ihned a posílení týmu na prodejně.

Prodáno více jak 233.000 produktů a vyřízeno téměř 26.000 objednávek.

2022 - rozšíření našeho týmu odborných prodejců na Showroomu na pět profíků, rozříření nabídky na 3.700 druhů produktů, rozšíření nabídky služeb pro zákazníky a otevření kategorie produktů pro CHYTROU DOMÁCNOST.

Cílem pro tento rok je prodat více než 300.000 produktů a přesáhnout 30.000 vyřízených objednávek s maximální spokojeností zákazníků.

 

 

Obchodní strategie

Obchodní strategie firmy Osvětlení Praha je základním popisem praktického naplňování Vize a Mise společnosti.

Definuje detailně cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. Předepisuje charakter podnikání na jednotlivých trzích a tržních segmentech a definuje jednotlivé procesy v rámci rozšířeného marketingového mixu 7P.

Product/Produkt – nabízíme co nejlepší produkty na trhu

Place/Místo – zajišťujeme dostupnost produktů a řešení pro zákazníka

Price/Cena – usilovně dbáme o co nejlepší poměr cena/kvalita

Promotion/Propagace – optimalizujeme náklady na reklamu a výstavy

People/Lidé – lidské zdroje považujeme za primární zdroj úspěchu firmy

Process/Procesy – trvale zlepšujeme procesy ve prospěch zákazníka

Planning/Plánování – plánováním eliminujeme rizika náhlých změn.

 

Tuzemský trh

 

 

Trh České republiky je pro naši firmu základním, domácím a nejdůležitějším trhem.

Na tomto trhu je lokalizováno sídlo firmy, centrální sklad a realizace produktových dodávek, dodávek komplexních řešení, firemní e-shop, řešení servisních a reklamačních procesů a prodejního a poprodejního servisu.

Český trh je strategicky nejdůležitějším trhem a je rovněž pokryt nejhustší sítí prodejních zástupců a autorizovaných distributorů. 

 

V České republice je pokrytí trhu zajišťováno sítí lokálních partnerů při současné možnosti využití dodávek hlavně komplexního charakteru přímo z centrály firmy.

V tuzemsku je rozvěž možno využít firemního e-shopu.

Regionální pokrytí je postaveno na základě krajových celků, přičemž některé kraje mohou být sdruženy do pokrytí jedním distribučním partnerem.

Získávání a obsluhu klientů v tuzemsku zajišťují také agenti a interní prodejní zástupci firmy.

 

Zahraniční trhy

 

 

Mezi nejdůležitější zahraniční trhy patří trhy Slovenska a Německa.

Na těchto trzích je firma Osvětlení Praha reprezentována lokálními distribučními partnery.

V rámci přijaté distribuční politiky jsou na obsluhované zahraniční trhy dodávána rovněž komplexní řešení.

Zahraniční neexklusivní partneři mohou pro nákupy jednotlivých produktů využít firemního e-shopu. 

 

V zahraničí probíhá prodej prostřednictvím určených distribučních partnerů. Jedná se převážně o prodej jednotlivých produktů nebo elektronických dílů, přičemž prodej komplexních řešení je prováděn z centrály firmy po dohodě s národním distributorem.

 

Distribuční strategie

 

 

Distribuční strategie spočívá hlavně ve výběru co nejvíce kvalifikovaných distribučních partnerů pro jednotlivé regiony České republiky a partnerů pro zahraniční trhy.

Distributoři jsou pravidelně proškolováni a testováni ze znalostí dodávaného sortimentu, aby byli schopni poskytnou zákazníkům špičkové služby a servisní zázemí.

Pro každý trh je přijata národní distribuční politika se stanovením systému pokrytí trhu, provádění servisních a logistických operací a realizací dohodnuté cenové politiky.

 

Výběr dodavatelů

Firma Osvětlení Praha směruje všechny své analýzy dodavatelských zdrojů tak, aby mohla svým zákazníkům nabídnout co nejlepší produkt za co nejvýhodnější cenu. Neustupujeme přitom ze zásady, že naší klienti mají právo na produkt, který nejen plně splňuje, ale daleko přesahuje jak vlastní technické garantované parametry, tak po zabudování do komplexního řešení bude vysoce překonávat očekávání zákazníků.

 

Naši dodavatelé musí projít výběrovým řízením, které hodnotí všechny procesy v dodavatelské firmě, včetně inovačního potenciálu, vlastní přísné vstupní kontroly materiálů a součástek, výsledků testů výrobků v nezávislé zkušebně, auditu výroby a procesů zajišťujících udržení trvalé kvality produktů a opakovatelnosti výroby, posouzení stavu výrobního zařízení, ověření flexibility reakce na zpětnou vazbu od klientů naší firmy, pružnosti v řešení možných reklamací a neshod, analýzy finančního zdraví a prověření historie firmy, která nesmí být kratší než 10 let.

 

S vybranými dodavateli pak naše firma uzavírá dlouhodobé partnerství, zajišťující kontinuitu obchodní i produktové strategie, zajištění náhradních dílů a společný vývoj nových produktů pro evropský trh.

Vize

Vize společnosti Osvětlení Praha se dělí do dvou rovin.

 

První rovinou je oblast produktově-obchodní.

Staneme se jedním z největších a nejinovativnějších dodavatelů LED produktů a komplexních řešení ve střední Evropě, s vlastním vývojovým a výrobním zázemím v Asii a konsignačními sklady v ČR a Německu. Zaměříme se zvláště na průmyslové osvětlení, osvětlení měst a komunikací, velká interiérová řešení a drobné LED produkty. Vždy nabídneme řešení s nejlepším poměrem výkon/cena/kvalita.

 

Druhou rovinou je oblast servisní.

Staneme se etalonem perfektních a komplexních služeb, s vytvořením přátelského prostředí pro zákazníky, vyvolávající nadšení a opakované nákupy, vedoucí k další spokojenosti a věrnosti zákazníků. Naši zákazníci budou hlavně klienti ze segmentu B2B, velkoobchody, průmyslové podniky, municipality, ateliéry a instalační firmy. Pečlivým výběrem instalačních a sub-distribučních firem zajistíme stejnou úroveň kvality i u nich.

 

Realizací vize se staneme v ČR dodavatelem první volby pro všechny klienty cílového segmentu a všechna cílová LED řešení.

 

Mise

Každodenní poctivou prací a pružným a vstřícným řešením zákaznických požadavků, problémů nebo přání postupně vytvořit špičkovou image společnosti, vedoucí k vybudování zákaznické důvěry a věrnosti.

Poskytovat zákazníkům pouze špičkové služby a produkty prostřednictvím vlastních specializovaných pracovníků a vybraných spolupracujících firem, s důrazem na nejmodernější technická, systémová a produktová řešení a s důrazem na maximální šetrnost k životnímu prostředí.

 

Dynamický růst firmy a dosažení vize založit na základních stavebních kamenech charakterizujících podnikatelskou filozofii firmy:

  • - perfektní produkt

  • - nadstandardní servis

  • - řešení překračující očekávání

  • - otevřená komunikace

  • - plné pracovní nasazení pro klienta

  • - flexibilní a okamžité řešení vzniklých problémů

  • - absolutní zákaznická důvěra

 

Produktová strategie

Produktová strategie firmy Osvětlení Praha definuje dlouhodobý přístup společnosti k zajišťování produktových, technických a komplexních řešení vyžadovaných zákazníky na cílových trzích a tržních segmentech.

 

Společnost bude na zdrojových trzích trvale vyhledávat, vyvíjet, kontrolovat, nakupovat a případně kooperativně vyrábět a následně pak dodávat na cílové evropské trhy optimalizované produkty, komponenty a nová inovativní řešení v oblasti LED světelných zdrojů. Tyto dodávky bude uskutečňovat prioritně pod vlastní značkou OSVP nebo TopLux.

 

Ve spolupráci s výrobci budeme kontinuálně zlepšovat všechny technické, konstrukční, materiálové a kvalitativní parametry výrobků a podílet na jejich integraci do nejmodernějších komplexních světelných řešení.

Optimalizací logistického řetězce zajistíme zákazníkům a obchodním partnerům dodávky ve smluveném čase a komplexnosti, se zajištěním potřebného servisního zázemí.

 

Životní prostředí

Firma Osvětlení Praha si ze široké škály produktů nabízených asijskými dodavateli vybírá pouze produkty, které kromě všech technických a výkonových parametrů také plně odpovídají požadavkům na ochranu přírodního prostředí.

 

Velkou výhodou u produktů využívajících LED zdrojů je, že tyto zdroje přímo svou funkční podstatou a principem tvorby světelného záření vysoce překonávají všechny běžné klasické nebo výbojkové zdroje v ohleduplnosti k životnímu prostředí.

 

Extrémní účinnost snižuje násobně spotřebu elektrické energie a tedy potřebu její výroby, zdroje jsou plně recyklovatelné, mají nulový obsah rtuťových par, vynikají pracovní životností, jsou plně regulovatelné, … bez přehánění se dá říci, že LED zdroje patří mezi nejekologičtější světelné zdroje vůbec. 

 

Kde nás najdete

PRODEJNA A SHOWROOM

Navštivte naši  prodejnu, na které je široký výběr světelné techniky, včetně příslušenství.

Najdete nás na rohu ulic Sokolovská / Krátkého na Praze 9.

Otevřeno pondělí až pátek 8:00 - 18:00

Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Jak se k nám dostanete

Mapa
 
Metro:
"B" Vysočanská - 2min chůze
Tramvajová zastávka:
Nádraží Vysočany nebo Vysočancká
(tram. 6,14,15,17,23) - cca 2min.
Autem:

Naše práce nás baví. V našem zájmu je spokojený klient, který se na nás s důvěrou znovu obrátí. Od našich odborníků se vždy dozvíte objektivní informace. Těšíme se na Vaše zavolání.

Recepce:

Infolinka +420 733 424 400

Cena

1994990
11994990
4 položek celkem
Zpět do obchodu